Disclaimer

Hier kunt u lezen over de disclaimer van SOS Kinderdorpen.

De gegevens op deze website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatie. De informatie wordt verstrekt door SOS Kinderdorpen en we streven ernaar om de informatie up-to-date en correct te houden. We geven geen garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, over de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid met betrekking tot de website of de informatie, producten, diensten, of gerelateerde afbeeldingen op de website voor enig doel. Het gebruik van deze informatie is daarom strikt op uw eigen risico.

In geen geval zullen wij aansprakelijk zijn voor enig verlies of indirecte of gevolgschade of schade, of enig verlies of schade als gevolg van verlies van gegevens of winsten voortvloeiend uit of in verband met het gebruik van deze website .

Er wordt alles aan gedaan om de website goed te laten werken. Echter, SOS Kinderdorpen neemt geen verantwoordelijkheid voor, en zal niet aansprakelijk zijn voor, als de website tijdelijk niet beschikbaar is vanwege technische problemen buiten onze controle.

Via deze website kunt u linken naar andere websites die niet onder de controle van SOS Kinderdorpen. We hebben geen controle over de aard, inhoud en beschikbaarheid van deze sites. De opname van links impliceert niet noodzakelijkerwijs een aanbeveling of achter de standpunten binnen hen.

Wanneer u meent dat op deze website inbreuk wordt gemaakt op de aan uw toekomende (intellectuele eigendoms-)rechten, kunt u contact opnemen via acties@soskinderdorpen.nl, met een omschrijving (graag met voorbeelden van de betreffende teksten en foto’s).

Indien er volgens  SOS Kinderdorpen wordt geconcludeerd dat er sprake is van inbreuk, zullen wij passende maatregelen nemen, zoals het verwijderen van de betreffende gegevens. SOS Kinderdorpen is in geen geval aansprakelijk jegens derden en is niet verplicht tot overgaan tot enige vorm van schadeloosstelling.

Meningen en beweringen die worden geuit in mededelingen op de pagina’s van SOS Kinderdorpen, zijn die van de auteur(s) en niet die van SOS Kinderdorpen, de webmaster noch de internetprovider. SOS Kinderdorpen kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende uitingen.

SOS Kinderdorpen behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen op deze website met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving door te voeren.

Mocht u in de berichtgeving op het platform van SOS Kinderdorpen onjuistheden signaleren, dan stellen we het zeer op prijs dat u deze meldt aan het actie team. U kunt een mail sturen naar acties@soskinderdorpen.nl.