Privacy beleid

SOS Kinderdorpen Wij respecteren uw privacy en wij behandelen uw persoonlijke gegevens met grote zorg. Om uw privacy zo goed mogelijk te beveiligen, handelen we altijd in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens en andere toepasselijke wetgeving. Dit privacybeleid bevat de bepalingen betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens door SOS Kinderdorpen. De vetgedrukte woorden in deze Privacy Policy zijn gedefinieerd in de Algemene Voorwaarden]. We adviseren deze Privacy Policy zorgvuldig door te lezen.

1. Wie is SOS Kinderdorpen?

SOS Kinderdorpen Nederland ('SOS Kinderdorpen of 'wij') maakt deel uit van SOS Kinderdorpen Internationaal. Ons doel is om kwetsbare kinderen die ouderlijke zorg hebben verloren of die dreigen te verliezen, te helpen.

SOS Kinderdorpen is geregistreerd op Maassluisstraat 2 in (1062GD) Amsterdam, Nederland en is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41197577.

2. Welke informatie wordt  verzameld en geregistreerd door SOS Kinderdorpen?

Donatie

Op onze website wordt Gebruikers de mogelijkheid geboden om een ​​donatie te doen aan een sponsoractie of een campagne. Om u te registreren en uw donatie te verwerken, zullen wij u vragen om de volgende gegevens:

• Donatie Bedrag (in euro’s);

• Voornaam;

• Achternaam;

• E-mailadres;

• Telefoon nummer (optioneel);

• Anonieme donatie (optioneel).

Account

U kunt een account creëren door te registreren met uw Facebook-account, via uw Facebook login-gegevens te, of door het registreren met uw e-mailadres. Als u ervoor kiest om een ​​account met uw e-mailadres te maken, zullen wij u vragen om de volgende aanvullende informatie verstrekken:

• Voornaam;

• Achternaam;

• E-mailadres;

• Telefoon nummer (optioneel);

• Wachtwoord;

• Profiel foto(optioneel).

Inhoud

Content die op de website beschikbaar is gesteld door de gebruiker, in de Account of in een sponsor actie kan worden opgeslagen en verwerkt door SOS Kinderdorpen. Wanneer de gebruiker besluit om het gebruik van de Website en / of de account te beëindigen, zullen we de account verwijderen. Het is mogelijk dat we nog steeds gebruik maken van uw persoonlijke gegevens in geaggregeerde vorm. Op verzoek, zullen we anonimiseren of uw persoonlijke gegevens verwijderen, voor zover redelijkerwijs mogelijk is.

Link naar social media en andere diensten van derden

U kunt ervoor kiezen om de website te koppelen aan uw (social media) accounts, zoals Facebook en Twitter of andere software van derden. Als u besluit om een ​​dergelijke link naar sociale media en / of diensten van derden te gebruiken, kunnen dergelijke diensten toegang krijgen tot uw gegevens,  opgeslagen en / of toegankelijk in uw account, je social media accounts of op uw (mobiele) apparaat.

Voor het gebruik van sociale media en diensten van derden bent u gebonden aan de voorwaarden voor het gebruik van deze diensten. SOS Kinderdorpen heeft geen invloed op derden en kan dus niet garanderen dat deze diensten van derden gebruik maken van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met de wet.

Automatisch gegenereerde data

Om ervoor te zorgen dat de website optimaal werkt (bijvoorbeeld om de webpagina's goed weergegeven en de website veilig te houden) hebben we bepaalde informatie van onze gebruikers nodig. Daarom verzamelen we automatisch gegenereerde gegevens over uw gebruik van de Website. Deze informatie bestaat uit uw IP-adres (een uniek nummer, waarmee het mogelijk is om het apparaat te herkennen maakt), uw besturingssysteem en uw account-ID als u inlogt op uw account.

3. Voor welke doeleinden zal SOS Kinderdorpen gebruik maken van uw persoonlijke gegevens?

We kunnen uw persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken voor de volgende doeleinden:

• zodat u de website kunt gebruiken, zoals het maken van een account, het maken van een donatie en / of het starten van een sponsor actie;

• om u informatie te sturen over de betrokken projecten, om te reageren op vragen en klachten en aan u (als u zich heeft aangemeld) een e-nieuwsbrief te sturen;

• veiligheid, de bescherming, het aanpassen en actualiseren van de website

• configureren van de website naar uw wensen en behoeften, met inbegrip van de account,;

• genereren van historische, statistische en wetenschappelijke gegevens.

Om u te informeren over het werk van SOS Kinderdorpen willen wij u nieuwsbrieven sturen op een regelmatige basis. U kunt zich aanmelden voor de nieuwsbrief op de website. Elke nieuwsbrief zal een optie bieden zodat u zich kunt afmelden.

Gebruik door derden

Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet delen met derden, tenzij een van de volgendesituaties zich voordoen:

  • het delen van uw informatie is nodig om u de website te laten gebruiken, bijvoorbeeld om een ​​account te maken, donatie te maken en / of starten of beheren van een sponsoractie;
  • u uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om uw gegevens te delen met derden en / of als de informatie niet kan worden herleid tot u (bijvoorbeeld automatisch gegenereerde informatie, niet zijnde een IP-adres);
  • SOS Kinderdorpen verplicht is om uw gegevens te delen op grond van nationale of internationale wetgeving, jurisprudentie en / of regelgeving;
  • Als SOS Kinderdorpen het noodzakelijk acht om de persoonlijke gegevens in de verdediging van haar eigen rechten te delen.

4. Cookies

We maken gebruik van cookies voor het verzamelen van persoonsgegevens. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf of in het geheugen van uw (mobiele) apparaat worden geplaatst. Cookies die op uw apparaat zijn geplaatst kan het apparaat of de inhoud van het apparaat niet beschadigen.

Cookies van SOS Kinderdorpen

Wij gebruiken technische en functionele cookies die noodzakelijk zijn om een ​​gebruikersvriendelijke website te leveren. Bijvoorbeeld, functionele cookies zorgen ervoor dat gebruikers niet hoeven in te loggen op elke pagina van de website en functionele cookies slaan voorkeursinstellingen op.

Cookies van derden

Afgezien van de technische en functionele cookies die wij op uw apparaat derden plaats, via de website, cookies op uw apparaat ook. SOS Kinderdorpen heeft geen controle en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het functioneren van deze cookies.

Social plug-ins

De website biedt toegang tot verschillende soorten van sociale media, bijvoorbeeld Facebook, waarmee de gebruiker kan inloggen op zijn account of informatie te delen. Met behulp van de sociale plug in, is de gebruiker in staat om informatie te delen en aan te bevelen aan vrienden en anderen. Met de sociale plug-in, geeft de gebruiker de  betreffende derden toestemming om cookies te plaatsen op hun apparaat. De cookies die derden op uw toestel plaatsen, kunnen functionele cookies zijn, maar kunnen ook tracking cookies zijn die informatie verwerken over uw klikgedrag op verschillende websites.

Blokkeren of cookies verwijderen

Het is mogelijk om de instellingen van de browser op uw apparaat te wijzigen, te verwijderen of het blokkeren van cookies die zijn geplaatst op uw apparaat. Bovendien is het mogelijk om de browser instelling te wijzigen, zodat u geen cookies van SOS Kinderdorpen tijdens uw volgende bezoek aan de website zal ontvangen. Toch willen wij u erop wijzen dat als u besluit te blokkeren of cookies te verwijderen, de website niet meer optimaal kan werken en we niet in staat zullen zijn om de website aan uw voorkeuren personaliseren.

5. Hyperlinks

SOS Kinderdorpen kan linken naar websites van derden. Bij het verlaten van onze website en dus het bezoeken van een website van een derde partij, hebben we niet langer de controle over het verzamelen van persoonlijke gegevens en kunnen we een veilig gebruik van de persoonsgegevens niet garanderen. Bovendien is ons privacybeleid niet van toepassing op websites van derden.

6. Hoe beveiligt  SOS Kinderdorpen persoonlijke gegevens?

We nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beveiligen en te beschermen tegen beschadiging, verlies en ongeoorloofde bekendmaking.

7. Bekijken, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

Als u wilt weten welke informatie SOS Kinderdorpen over u heeft verzameld, of als u gegevens die u niet zelf kunt veranderen in uw account wilt wijzigen, dan kunt u een verzoek om informatie te sturen over uw persoonlijke gegevens naar acties@soskinderdorpen.nl. SOS Kinderdorpen reageert binnen 4 weken een dergelijk verzoek. Als SOS Kinderdorpen beslist om uw verzoek te weigeren, zal zij u informeren over de redenen van dit besluit.

8. Kan deze Privacy Policy worden gewijzigd?

SOS Kinderdorpen behoudt zich het recht voor om het privacybeleid te wijzigen wanneer dat nodig is. Daarom adviseren we om regelmatig het privacybeleid te lezen, zodat u bekend met nieuwe of gewijzigde bepalingen.

9. Vragen?

Als u nog vragen heeft over dit privacybeleid, neem dan contact met ons op via acties@soskinderdorpen.nl.